درباره ما

.jpg

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، محفل انسی فراهم آورده است، تا «ابر رحمت» پرسش ها را به «زمین اجابت» پذیرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر بتوانیم سنگ صبور جوانان اندیشمند و بالنده ایران پرگهرمان باشیم، به خود خواهیم بالید.
این اداره با بهره گیری از برخی فرهیختگان حوزه و دانشگاه زمینه ی مناسب را فراهم ساخته تا جوانان بتوانند با اعتماد و بدون دغدغه، مسایل روانشاسی، اعتقادی، سیاسی و ... خود را مطرح کنند و جواب های مناسب دریافت نمایند. از ابتدای تاسیس این اداره در سال 1373 تاکنون به بیش از 100 هزار پرسش دانشجویی در زمینه های مختلف پاسخ داده است.
در همین راستااداره نهاد رهبری اقدام به راه اندازی سایت های موضوعی نمود تا اطلاعات مورد نیاز مخاطبان خود را از طریق این پایگاه های اطلاع رسانی بدهد و مخاطبان برای مطالعه در هر زمینه به پایگاه اختصاصی آن موضوع مراجعه نمایند.

سایت مورد نظر، سایت تخصصی معارف اسلامی است که شامل اعتقادات حقه از جمله مباحث کلامی ، فلسفی و عرفان نظری می باشد.
دانشجویان محترم می توانند پاسخ پرسش های اعتقادی خود را در این سایت جستجو نمایندو ما مفتخر به پاسخگویی عزیزان خواهیم بود.

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
الله ولي التوفيق