امام شناسی

اثبات امامت و غدیر

ما امامت را قبول داريم به خاطر غدير.براي ساير امامان چگونه اطمينان حاصل كنيم؟

emamat.jpg
1ـ امامت امام حسن(ع) و امام حسين(ع)، هم با احاديث رسول خدا(ص) ثابت مي شود هم با كلام اميرمؤمنان(ع)، هم با استناد به آيه ي تطهير. چون وقتي با آيه ي تطهير ثابت شود كه آن دو بزرگوار، معصومند، امامت به غير آنها نمي رسد. چون به حكم عقل، با حضور فرد معصوم، تبعيّت از غير معصوم، جايز نيست. امامت باقي ائمه(ع) نيز با احاديث منقول از رسول خدا(ص) و اميرمؤمنان(ع) و امام حسن و امام حسين(ع) به اثبات مي رسد.

اولي الامر

اولياءالامر چه کساني هستند؟

اولياي امر اولياي منصوب از ناحيه خداوند يعني پيامبر و امامان و نايبان آنها هستند.

اثبات وجود ائمه(ع)

وجود ائمه(ع) را برايم اثبات نماييد.

در اينجا بايد به دو نکته توجه کرد، اول اينکه اين بحث از جهتي بحثي تاريخي است و ديگر اين که ازجهتي نيز بحثي عقلي است؛ يعني آنجا که به ضرورت وجود امام مربوط مي شود.

خلقت امامان(ع) قبل از حضرت ادم (ع)

اينكه گفته مى‏شود ائمه قبل از حضرت آدم خلق شده ‏اند درست است؟

مقصود از آن، نور و وجود ملكوتي اهل‏بيت(ع) است كه قبل از خلقت حضرت آدم(ع) وجود داشته است؛ ولي خلقت آنان به صورت بشري و در كالبد جسماني، متأخر از آدم است و از اين نظر آنان از فرزندان و سلاله آدم به حساب مي‏آيند.

معرفت اهل بيت(ع)

چگونه ممکن است بتوان اهل بيت(ع) را درک کرد؟

درک اهل بيت آنچنان که هستند کار ساده و راحتي نيست چنان که پشت صفحه آنچه به عنوان تئوري و کلي مي توان گفت چند امر است:

الف-شناخت مقامات اهل بيت (ع):
اولين گام در درک هر فردي شناخت مقامات و ابعاد وجودي آنها است در اين زمينه لااقل آيات مربوط به اهل بيت (ع) و همين طور روايات وارده درباره آنان مورد دقت و بررسي قرار گيرد و همين طور سخنان مخالفان در باب آنان مورد توجه قرار گيرد که در اين جا به نمونه هاي اشاره مي شود: