امام علی (ع)

علی (ع) در قران

آيا از طريق قرآن مى‏توان امامت على‏بن ابى طالب را اثبات نمود؟ چه آياتى بر اين مسأله دلالت دارند؟

آيات مختلفى از قرآن مجيد در مورد ولايت و امامت اميرمؤمنان مورد استناد واقع شده است.
برخى از اين آيات عبارتند از:
1. آيه تبليغ و آيه اكمال كه در رابطه با قضيه غدير خم نازل شده‏اند،
2. آيه ولايت،
3. آيه اولى‏الامر،
4. آيه صادقين،
5. آيه قربى‏.

آيه اولى‏ الامر

شيعه مى‏گويد: آيه أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اولى‏الامر مِنْكُمْ «4» دليل بر ولايت بلافصل حضرت على عليه السلام است‏ ، اين آيه چگونه بر اين مطلب دلالت دارد؟

يكى از مستندات قرآنى شيعه در باب ولايت اميرمؤمنان آيه ياد شده است كه از آن به آيه «اولى‏الامر» ياد مى‏شود.
كشف دلالت آيه بر ولايت اميرمؤمنان در گرو درك اين نكته است كه‏ منظور از اولى‏الامر در آيه شريفه چه كسى يا كسانى مى‏باشد؟ براى دريافت اين مسأله بايد ديد كه:
1. آيا آيه فوق معيار و ضابطه‏اى براى اولى‏الامر به دست مى‏دهد يا نه؟
2. اگر آيه دربردارنده ملاك و معيار مشخصى است آن معيار بر چه كسى يا كسانى قابل انطباق است.
يك. معيار اولى‏الامر

غدير خم

آيا غدير خم دليل بر امامت حضرت على عليه السلام است؟ شيعه چه دليلى بر اين مطلب دارد؟

از نظر شيعه واقعه غدير خم سندى قطعى و غيرقابل انكار بر امامت و پيشوايى حضرت على عليه السلام پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله و لزوم پيروى از آن حضرت است. اين مسأله از چهار طريق قابل بررسى است:
1. معنا كاوى واژه ولايت،
2. آيات قرآن،
3. تفسير پيامبر،
4. قرائن و شواهد خارجى.
يك. معناى ولايت‏
واژه ولايت در معانى مختلفى چون مالك، آزادكننده، نزديك، همسايه، ياور، اولى و سزاوارتر به كارى و ... به كار رفته است. ليكن لغت‏شناسان و فرهنگنامه‏ها عمدتاً كلمه ولايت و مشتقات آن مانند مولى و ولى را به معناى سرپرستى، عهده‏دارى امور، سلطه، استيلا، رهبرى و زمامدارى معنا كرده‏اند.

محبت على عليه السلام به فاطمه عليها السلام‏

با توجه به علاقه و محبّت امام على عليه السلام‏ به حضرت فاطمه عليها السلام، آن حضرت چگونه در نهج‏ البلاغه از عدم علاقه به دنيا صحبت مى‏كند؟

يكم. حبّى كه طبيعى و فطرى است، با دوستى نكوهش شده، از جهت شدت و ضعف فرق دارد.
حبّ دنيا اگر در حدّ بر آوردنِ نيازهاى طبيعى حيات باشد؛ نه تنها نكوهيده نيست، پسنديده نيز مى‏باشد. اما اگر به زياده روى كشيده شود و مصداق شيفتگى گردد، ناپسند است.
دوم. آن حبّ كه وسيله بندگى خدا باشد، اصلًا حبّ دنيا نيست؛ بلكه دوستى آخرت است. «1» از مجموع كلمات امام على عليه السلام، مى‏توان چنين استنباط كرد: دنيايى نكوهيده و بى ارزش است كه انسان را از آخرت باز دارد.
اما دنيايى كه انسان را به آخرت مى‏رساند، پسنديده و نيكو است.

مصحف حضرت على عليه السلام‏

منظور از مصحف (قرآن) حضرت على عليه السلام چيست؟ آيا با قرآن‏هاى موجود تفاوت دارد؟

پس از رحلت رسول اكرم صلى الله عليه و آله، ياران و اصحاب آن حضرت به جمع آورى آيات قرآن اقدام كردند.
حضرت على عليه السلام- كه از همه ياران پيامبر صلى الله عليه و آله به مواقع تنزيل و تأويل قرآن آگاه‏تر بود- پيش از همه به اين كار اقدام كرد و آيات قرآن را با ويژگى‏هاى خاصى كه خواهد آمد، در يك جا و كنار هم قرار داد و به مردم عرضه كرد؛ لكن به دلايلى مورد استقبال و پذيرش دستگاه رسمى خلافت واقع نشد. امام على عليه السلام آن را به خانه بر گرداند و بنا بر روايتى فرمود: از اين پس هرگز آن را نخواهيد ديد. آن مصحف پس از امام عليه السلام، نزد فرزندان و امامان معصوم عليهم السلام باقى ماند.