ابعاد وجودی انسان

فرضیه تکامل داروین

نظر اسلام درباره نظريه تکامل داروين چيست؟

darvin.jpg
فرق نظريه با فرضيه:
فرضيه، مدلي ذهني را گويند که براي حلّ يک مسأله ارائه مي شود. هر گاه اين فرضيه، اثبات عقلي شد آن را قانون علمي گويند و اگر تأييد تجربي شد، آن را نظريه ي تجربي گويند.

ارتباط طينت سجينی با نفس اماره

سلام خسته نباشيدارتباط طينت سجين با نفس اماره وهمچنين طينت عليين با نفس لوامه ومطمينه چگونه است باتشكرخدانگهدار

با عرض سلام. دو پاسخ تقديم مي شود. پاسخ نخست: نفس اماره در طينت سجيني موثر تر ميتواند باشد تا طينت علييني ، هرچند كسي كه داراي طينت سجيني است ميتواند به مقام نفس مطمئنه نايل شود .(هرچند اين مسير براي او دشوارتر بوده در مقابل اجر و اثرش بيشتر است ) و كسي كه داراي طينت علييني است نيز هم داراي نفس اماره و هم لوانه و هم مطمئنه است . هرچند شايد مقاومت او درمقابل نفس اماره بيشتر است و مسيرش به سوي تحقق نفس مطمئنه راهوار تر .

جدايي روح در خواب

چگونه موقع بيدار شدن روح به بدن بازمي گردد مثلا وقتي در ماشين مي خوابيم، لطفا بيشتر توضيح دهيد.


برای بیان پاسخ به این پرسش لازم است که چند مطلب درباره ی رابطه ی روح و بدن تقدیم گردد.
1ـ روح حقیقتی مجرّد (غیر مادّی) بوده ، هیچگاه در عالم مادّه داخل نمی شود ؛ لذا روح ـ بر خلاف تصوّر عمومی ـ داخل بدن نیست تا هنگام خواب یا مرگ ، از آن خارج گردد.
2ـ از طرف دیگر ، روح خارج از بدن نیز نمی باشد ؛ چون خارج شیء مادّی ، نیز عالم مادّه است. برای اینکه این دو مطلب وضوح بیشتری پیدا کنند از مثالی مدد می جوییم. امیر مومنان (ع) فرمودند: « الرّوح في الجسد كالمعنى في اللّفظ ــــ روح در بدن مانند معنی است در لفظ.

جدايي روح در خواب

مي خواستم بدانم چرا ما انسانها زماني که به خواب مي رويم، از آن بي اطلاع هستيم؟ عروج روح از بدن در هنگام خواب چرا و چگونه انجام مي پذيرد؟ آيا رجعت روح به بدن از نزد پروردگارش فعلي تدريجي است يا ناگهاني؟ رابعا اگر کتبي در اين زمينه هست معرفي بفرماييد. خواهشمند است پاسخ را تا حد امکان با تکيه بر احاديث و آيات شريفه قرآن مرقوم بفرماييد.

در پاسخ به اين پرسش به نكاتي اشاره مي شود:
1 ـ در قرآن كريم بيان شده كه نفس آدمي در هنگام خواب «توفي» مي شود.

سرنوشت انسان در عالم خواب

اگر انسان مختار است و خود با اعمال و نيات خود سرنوشت خود را مي سازد پس چرا ما گاهي خواب صحنه اي را مي بينيم که در آينده عينا برامون اتفاق مي افتد؟ آيا اين رويأهاي صادق تأييدي بر سرنوشت و آينده تثبيت شده ما نيست؟

روياي صادق دليل بر جبر نيست همانگونه که علم پيشين الهي مستلزم جبر نيست . ليکن بايد توجه داشت که اختيار فقط در رابطه با افعال انسان مطرح است و بخشي از سرنوشت ما تابع فعل اختياري ما است نه همه آن. به عنوان مثال اين که من با عمل صالح و ايمان خالص فردي سعادتمند و بهشتي شوم يا با کفر و بد کرداري جهنمي شوم در اختيار من است ، اما اصل وجود من ، انسان بودنم ، به دنيا آمدنم ، زن يا مرد بودنم ، جوانمرگي يا کهنسال شدن ، اصل رفتن از اين جهان و مشاهده نتايج اعمالم و بسياري از حوادث و مساءل ديگر يا تماما و يا از جهاتي و در پاره اي از خصوصياتش در اختيار ما نيست.