عالم دنیا

جمع دنيا و آخرت

چه چيزهايي باعث مي شود كه انسان هم دنيا را داشته باشد و هم آخرت را؟

آنچه از پرسش شما به خوبى به دست مى‏آيد آن است كه به اين نكته مهم توجه داريد كه نبايد عرفان و سير و سلوك، آدمى را از وظايف فردى و اجتماعى دور كند و اين همان روش پيامبران و امامان و اولياء شايسته خداوند است كه در مضمون حديث شريف زير متجلى است: «كن فى الناس ولا تكن معهم : در ميان مردم باش ولى هضم در آنان نباش» و از ويژگى‏هاى ممتاز «امامان» نسبت به برخى «عرفا» آن است كه عبادت‏ها و تلاش‏هاى خودشان را تنها در سير «من الخلق الى الحق» خلاصه نمى‏كنند بلكه سير «من الحق الى الخلق، فى الخلق الى الحق» را نيز دارا مى‏باشند ودر عين حضور در جامعه به مقام «فناء فى الله» نيز نائل شده‏اند.

رابطه دنيا و آخرت

آيا دنيا و آخرت با هم تضاد دارند؟‏

دنيا و آخرت با هم تضاد ندارند ؛ بلكه تفاوت و نوعى ارتباط دارند . در اينجا با تحليلى كوتاه و در حد اختصار، به تفاوت‏ها و نوع ارتباط ميان دنيا و آخرت، از ديدگاه آيات قرآن، اشاره مى‏شود .<BR>تفاوت‏ها<BR>1 . ثبات و تغيير ؛ در دنيا حركت و تغيير هست: جوان پير مى‏شود ؛ نو، كهنه مى‏گردد ؛ كهنه‏ها از بين مى‏روند ؛ گياهان پژمرده مى‏شوند و... اما در جهان آخرت، اين‏گونه تغيير و تحول وجود ندارد و ثبات و بقا حاكم است ر .ك: نساء (4 )، آيه 77 ؛ يونس (10 )، آيه 24 ؛ نحل (16 )، آيه 96 ؛ كهف(18 )، آيه 46 ؛ مريم (19 )، آيه 76 ؛ طه (20 )، آيه 73 ؛ غافر (40 )، آيه 39 ؛ حديد (57 )، آيه 20 و...

دنیا و موانع شناخت دنيا

دنيا چيست ,موانع در شناخت آن چه بوده وحقيقت آن چيست؟

دنيا چيست؟
براى پاسخ به اين پرسش مى‏توان به منابع شناخت دنيا نگريست و چهره راستين آن را يافت.
1. دين:
در ديدگاه امام على(ع)، دين نخستين منبع شناخت دنيا است؛ زيرا هيچ كس بهتر از خداوند دنيا را نمى‏شناسد. يكى از اهداف بعثت انبيا نيز شناساندن حقيقت دنيا بوده است: «او خدايى است كه دنيا را مسكن آفريدگان برگزيد و پيامبرانش را به راهنمايى جن و انس فرستاد تا دنيا را آن گونه كه هست، بشناسانند واز زيان‏هايش برحذر دارند و با مطرح كردن مَثَل‏ها عيوب دنيا پرستى را نشان دهند.1
2. دنيا:

تفاوت دنيا و آخرت

خواهشمندم در صورت امکان تفاوت ميان زندگي در دنيا و آخرت را تشريح بفرماييد؟

پيش از پاسخ دهى به پرسش شما توجه به دو نكته ضرورى است:

نشئه دنيا-نشئه آخرت

مقصود از نشئه دنيا يا آخرت چيست؟

واژة دنيا، مؤنث اَدني است. اگر آن را از مادّة «دنیء» و «دنائات» بگيريم به معناي پست‏تر و خسيس‏تر است و اگر آن را از ريشة «دنوّ» به حساب آوريم به معناي نزديك‏تر است. بر اين اساس، همواره واژة دنيا نياز به موصوف يا متعلَق دارد؛ مانند حيات دنيا، عذاب دنيا، سعادت دنيا، گرفتاري دنيا، ثروت دنيا، متاع دنيا، حبّ دنيا، غرور دنيا، جاه دنيا، رياست دنيا. واژه آخِر (بر وزن فاعل) و آخرت مقابل اول و به معناي واپس و پسين است. در قرآن مجيد بر قيامت و نشئة ديگر «دار الاخرة» بقره/94 و «يوم الاخر»بقره/8 اطلاق شده، و اين از آن جهت است كه زندگي دنيا اوّل، و زندگي عقبي آخِر و پس از ان است.