خدا شناسی

خدا و کیهان شناسی هاوکینگ

دیدگاه کیهان­ شناختی هاوکینگ در نفی وجود خدا و نقد آن چیست؟

keihan-shenasi.jpg
استیون (استفان) ویلیام هاوکینگ فیزیکدان نظری و کیهان‌شناس بریتانیایی است. مهمترین آثار وی دو کتاب " تاریخچه زمان"و " طرح بزرگ" است. او می­ کوشد با ارایه یک تئوری جامع که آن را (M-Thoery) می­ نامد، نیاز به آفرینشگر ماده و جهان را نفی نموده و بر آن می­ شود که دانش تجربی توان تبیین جهان را دارد و دیگر نیازی نیست که در رابطه با چگونگی پیدایش جهان به خالقیت خدا توسل جوییم.

خدا کیست؟!

خدا کيست؟ واجب الوجود يعني چه؟ يعني چه که اسماء الله عين ذات خدا هستند؟ وجود خدا را هم اثبات بفرماييد.

allah.jpg
ـ خدا کيست؟
عمده عامل شك درباره ي خدا يا انكار خدا، يا شكّ درباره ي يگانگي او و دومي بردار نبودن او، و كمال محض بودن او، نداشتن تصوّر درستي از خداست. لذا شخص ابتدا تصوّري نادرست از خدا پيدا مي كند و خدايي توهّمي براي خود مي سازد و آنگاه آن را ردّ مي كند يا درباره اش گرفتار شبهات غير قابل حلّ مي شود.

خدا شناسی

خداچگونه به وجودآمده است ؟

ـ منظورت كدام خداست؟
خدايان توهّمي يا خداي حقيقي؟
خدايان توهمّي معلوم است كه چگونه به وجود آمده اند. يا عدّه اي افراد سطحي، آنها را در خيالات خودشان ساخته اند، يا عدّه اي افراد مغرض، آنها را براي اغراض خاصّي ساخته اند.
امّا خداي حقيقي، يعني خود وجود.
خدا يعني وجود و مخلوق يعني ماهيّت.

براهین اثبات خدا

براهین اثبات وجود خدا چند تا می باشند بصورت خلاصه و اجمال لطفا بیان بفرمایید؟

براهين به طور کلّي بر سه قسمند:

1) برهان اِنّي:

که در آن از معلول به علّت پي برده مي شود؛ مثلاً از وجود دود بر وجود آتش استدلال مي شود.

اين برهان از نظر منطقي پايين ترين حدّ يقين آوري را داراست. لذا فلاسفه اسلامي،که در پي يقين صد در صدي هستند، در اثبات وجود خدا از آن استفاده نمي کنند؛ ولي متکلمين اسلامي که در صددند متناسب با فهم تمام اقشار بشري، برهان اقامه کنند، از اين قسم برهان نيز استفاده مي کنند.

2) برهان لِمّي:

محبت خدا و نياز به آفرينش‏

خداوند ما را آفريده، چون ما را دوست دارد و دوست داشتن نوعى نياز است؛ پس آيا خداوند نيازمند است كه ما را بيافريند؟

اين اشكال از آنجا ناشى شده است كه در معناى «محبّت» و نيز محبّت خداوند، دقت كافى صورت نگرفته است. اميدواريم با توجّه به نكات زير، مسئله روشن شود.
يك. تعريف محبّت‏
غزالى در كتاب احياء علوم الدين حبّ و بغض را اين گونه تعريف مى‏كند:
حبّ عبارت است از ميل طبع به شيئى كه در ادراكش لذت است و بغض عبارت است از نفرت طبع به شيئى كه در ادراكش درد، تعب و سختى نهفته باشد. «1» صدرالمتألهين نيز محبّت را اين‏گونه تعريف كرده است: