مباحث فلسفی

چرایی حمله به مفاخر اسلامی

شايد بعداً در مورد ابن عربي پاسخي نوشتم اماآیا كه شرب خمر ابن سينا را منكر می شوید در حالي كه خودش مي گويد :شربنا علي الصوتِ القديمِ قديمهءً لكلِّ قديمٍ اولُّ هي اولُّ‌ و لو لم تكن في حيزٍ قلتُ انها هي العلهءُ الاولي التي لا تعللُ. و يا در جايي ديگر مي گويد :مي از جهالت جهال شد بشرع حرام‌ /چو ماه كز سبب منكران دين شد شق‌ /شراب را چه گنه زانكه ابلهي نوشد/ زبان بهرزه گشايد و دهد بباد ورق .

SooFahm.jpgبا عرض سلام.
1ـ فرموده ايد: « شايد بعداً در مورد ابن عربي پاسخي نوشتم اما فكر نمي كردم كه شرب خمر ابن سينا را منكر شويد ، در حالي كه خودش مي گويد :شربنا علي الصوتِ القديمِ قديمهءً لكلِّ قديمٍ اولُّ هي اولُّ‌ و لو لم تكن في حيزٍ قلتُ انها هي العلهءُ الاولي التي لا تعللُ.»

پاسخ:

واقعیت و حقیقت

سلام اگر ممكنه فرق واقعيت وحقيقت را در بحثهاي فلسفي تبيين كنيد؟ ممنون

كلمه «حق» و «حقيقت» در معانى مختلفى استعمال شده‏اند؛ يكى از معانى آن «چيزى كه بايد باشد» است. در مقابل واقعيت را چيزى كه هست، معنى كرده‏اند. در اين صورت واقعيت و حقيقت در مواردى مشترك هستند و در مواردى غير مشترك. در مثل بعثت انبيا هم حق است و هم واقعيت؛ يعنى بايد باشد و در واقع هم رخ داده است. اما حكومت‏هاى فاسد در طول تاريخ واقعيت داشته‏اند، اما از حقيقت به دور هستند.

تفاوت کلام و فلسفه

تفاوت کلام(علم عقائد) و فلسفه چيست؟

پاسخ:
1. کلام علمی است درون دینی ولی فلسفه علمی است برون دینی؛ یعنی کلام علمی است که برای دفاع از یک دین یا مذهب تأسیس می شود. لذا هر دین و مذهبی کلام مخصوص به خود را نیز دارد؛ مثل کلام مسیحی، کلام یهودی، کلام اسلامی؛ که خود کلام اسلامی نیز اقسامی دارد؛ مثل کلام شیعی، کلام اشعری، کلام معتزلی و ... . امّا فلسفه اصالتاً کاری با دین ندارد؛ بلکه علمی است که می خواهد حقایق عالم را کشف نماید؛ والبته در این رهگذر از وجود خدا، حقیقت انسان و انسان کامل، عوالم دیگر چون عالم برزخ و آخرت و عوالم ملائک و ... نیز بحث می کند. لذا پاره ای از مباحث فلسفه با مباحث کلام اشتراک دارند؛ لکن فلسفه در صدد دفاع از دین نیست بلکه صرفاً می خواهد حقیقت را کشف نماید؛ حال اگر این کشفیّات فلسفی به تأیید یک دین یا مذهب می انجامند، محصول جنبی فلسفه است؛ و فلسفه اصالتاً دنبال آن نبوده است.

تفاوت علم کلام و فلسفه

تفاوت علم کلام و فلسفه در چيست؟

پاسخ:

تعريف جهان‏ بيني

منظور از جهان بيني چيست؟(لطفا به زبان ساده توضيح دهيد)

جهان‏بينى به معناى نگرش كلى به هستى و انسان است، كه پاسخ‏گوى سؤالات اساسى انسان مى‏باشد؛ از قبيل اينكه: 1- آيا جهان آفريدگارى حكيم و توانا دارد، يا خود به خود به وجود آمده است؟ 2- آيا جهان غايتى دارد و به سوى هدفى تعيين شده در حركت است؟ 3- آيا انسان در اعمال و رفتار خود مختار و مسؤول است يا مجبور و فاقد مسؤوليت؟ 4- آيا انسان پس از مرگ نابود مى‏شود و مرگ به معناى فناى حيات آدمى و يا تغيير شكل حيات انسان است و آدمى حياتى جاوداندارد؟ 5- اگر حيات آدمى جاودان است، نيكبختى و شوربختى در حيات پس از مرگ چگونه است و به چه عواملى بستگى دارد؟