شرور

فلسفه شرور

راز و فوايد شرور در جهان چيست؟ شر ناشي از جهل انسان، شر لازمه ذاتي عالم ماده؟

مساله خير و شر يكي از مباحث مهم فلسفي و كلامي است. اكنون به اندازه اي كه باعث طولاني شدن كلام و ملالت نشود، چند نكته راعرض مي كنيم : الف ) خير به چيزي گفته مي شود كه هماهنگ با وجود ما ومايه پيشرفت تكامل ماست .
در مقابل شر چيزي است كه ناهماهنگ باوجود ما باشد و مايه عقب ماندگي و انحطاط گردد . ب ) خير و شرسه گونه قابل تصور است : خير مطلق ، شر مطلق ، خير و شر نسبي ؛ خير مطلق آن است كه هيچ جنبه منفي نداشته باشد و شر، عكس آن ؛ يعني هيچ جنبه مثبت ندارد،خير و شر نسبي بين آن دو است . ج ) از ديدگاه يك خداپرست ، از اين اقسام كه بر شمرديم ، دو قسم امكان وجود دارد :

علت زلزله

علل زلزله هايي مثل زلزله بم از نظر شما چه مي باشد با توجه به اينكه علل اينگونه وقايع را مي توان ازنظر علم واز نظر شرع بررسي كرد (آيا مي توان علت زلزله بم را غضب خداوند به دليل كثرت معصيت در بم دانست) ؟

مسئله خير و شر يكي از مباحث مهم فلسفي و كلامي است . اكنون به اندازه اي كه باعث طولاني شدن كلام و ملالت نشود, چند نكته را عرض مي كنيم : الف ) خير به چيزي گفته مي شود كه هماهنگ با وجود ما و مايه پيشرفت تكامل ماست . در مقابل شر چيزي است كه ناهماهنگ با وجود ما باشد و مايه عقب ماندگي و انحطاط گردد. ب ) خير و شر بر سه گونه است : خير مطلق , شر مطلق , خير و شر نسبي ; خير مطلق آن است كه هيچ جنبه منفي نداشته باشد و شر, عكس آن ; يعني هيچ جنبه مثبت ندارد, خير و شر نسبي بين آن دو است .

شرور وزشتی

اگر خدا وجود دارد و آفريدگار همه چيزهايي است كه وجود دارد، پس شر هم مخلوق خداوند است. چرا خدا شيطان را آفريد و جهاني که مي توانست زيبا باشد را تبديل به جهاني زشت کرد؟

آفرينش نظام احسن‏
يكى از مهم‏ترين اقتضائات عنايت خداوند، آفرينش نظام احسن است؛ يعنى، مقتضى عنايت خداوند آن است كه نظامى خلق شود كه موجب تحقق‏كمالات وجودى بيشتر و بالاترى باشد؛ يعنى، عوالم گوناگون و موجودات آن، به گونه‏اى آفريده شوند كه هر قدر ممكن است مخلوقات بيشترى از كمالات بهترى بهره‏مند گردند.

تشخیص نوع مصيبت‏ها

از کجا بفهميم که مصيبت وارده به اشخاص ناشي از اعمالشان است يا اينکه امتحان الهي است؟

در پاسخ به سوال شما كمي درباره فلسفه سختي ها در زندگي با شما صحبت مي كنيم. اميد است پاسخ سوال خود را از مجموعه مطالبي كه براي شما درج شده است، دريافت نماييد.
1-سختيها(شرور) لازمه جهان مادي وطبيعي است
لازمه عالم ماده علاوه بر محدوديت وجودي,تزاحم وتضاد است.ممکن نيست که عالم ماده بي تزاحم وتضاد آفريده شود.وجود آتش در مجموع خير است ومي تواندبراي زندگي آدميان مفيد باشد اما گاه زيان نيز مي رساند ودرد ورنج نيز مي آفريندونمي شود که آتش باشد ونسوزاند.

فلسفه فقر

علت اينكه برخي انسانها هميشه گرفتار فقرند چيست؟


1:امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «لو ان الناس ادوا زكاه اموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا و لا ستغنى بما فرض اللّه له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنيا ـ هرگاه مردم زكات اموال خود را مى پرداختند هرگز مسلمان نيازمندى درجامعه اسلامى پيدا نمى شد و در پرتو حقوقى كه خداوند به نفع آنان در اموال ثروتمندان قرار داده است، بى نياز مى شدند.»
اگر در اجتماع ما فقير و محتاجى ويا گرسنه و برهنه اى ديده مى شود، به دليل خوددارى ثروتمندان از پرداخت فرايض مالى است«.