وحی شناسی

دلايل تحريف‏ ناپذيرى قرآن‏

چگونه مى‏توان عدم تحريف قرآن را اثبات كرد؟

به‏ طور كلى در رابطه با تحريف ناپذيرى قرآن، دلايل متعددى اقامه شده است كه از جمله آنها «گواهى تاريخ» است. پژوهش‏هاى تاريخى و مقايسه بين قرآن‏هاى موجود و قرآن‏هاى صدر اسلام، نشان مى‏دهد كه حتى يك كلمه از اين كتاب الهى، كم يا زياد نشده است.
اينجا به بيان بخشى از آنها به‏طور اختصار اكتفا مى‏كنيم:
1. برهان حكمت «1»

آداب تلاوت قرآن‏

هنگام تلاوت قرآن چه آدابى را رعايت كنيم تا بيشترين بهره را ببريم؟ آيا خواندن ترجمه فارسى قرآن هم ثواب دارد؟

براى تلاوت قرآن، آداب خاصّى هست كه به بعضى از آنها با استفاده از آيات و روايات اشاره مى‏شود:
1. در حال طهارت و با وضو به تلاوت قرآن بپردازيد.
2. در حالى كه مسواك كرده‏ايد قرآن را تلاوت كنيد.
3. با صوت زيبا تلاوت كنيد.
4. با جَهر متوسّط بخوانيد؛ نه با صداى آهسته باشد و نه با صداى بسيار بلند.
5. در حال تلاوت، با ادَب و با طمأنينه و رو به قبله باشيد؛ چه نشسته و چه ايستاده و اگر نشسته مى‏خوانيد، تكيه نكنيد.
6. از روى «مصحف» تلاوت كنيد، كه نگاه در «مصحف» و تلاوت از روى آن آثار خاصّى دارد اگرچه آيات را حفظ باشيد.

نزول تدريجى قرآن‏

با توجه به آيه شريفه شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ آيا تمام قرآن در ماه رمضان نازل شده است؟

درباره كيفيت نزول قرآن، دو گونه آيات در قرآن كريم وجود دارد:
يك. آياتى كه بر نزول قرآن در شب قدر و ماه رمضان دلالت دارند؛ مانند:
آيه 185 سوره «بقره»؛
آيه 3 سوره «دخان»؛
آيه 1 سوره «قدر».
دو. آياتى كه بر نزول تدريجى قرآن در طول 20 يا 23 سال دلالت دارند؛ مانند: آيه 106 سوره «اسراء» و آيه 32 سوره «فرقان».
پاسخ‏هايى كه از جانب علماى اهل سنت و شيعه داده شده، به اين صورت است:

تدبّر در قرآن‏

تفكّر و تدبّر در قرآن، چه ميزان اهميت دارد؟

قرآن كتابى است كه شكوفايى پيام‏ها و معارف آن، در پناه انديشيدن است.
«تفكر» عبارت است از: به كار بردن فكر براى كشف مجهولات و پاسخ به سؤالات است. قرآن در اين زمينه مى‏فرمايد:
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ «1»؛ «وحى آسمانى را بر تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى و شايد آنان تفكر كنند».

تفسير علمى‏

آيا قرآن را مى‏توان براساس پيشرفت‏هاى علوم روز تفسير كرد؟

قرآن كريم، كلام الهى است كه معجزه جاويدان پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بوده و اعجاز آن داراى ابعاد مختلف است؛ از جمله: فصاحت، بلاغت، محتوا و قوانين عالى، مطالب علمى اعجازآميز و ... كه مقصود از اعجاز علمى، مطالبى از قرآن است كه به علوم بشرى اشاره دارد. به‏طورى كه قبل از اسلام كسى از اين مطالب آگاه نبوده؛ بلكه مدت‏ها بعد از نزول قرآن، آن مطالب علمى كشف شده است.
وجود اين گونه مطالب در قرآن، نوعى اخبار غيبى و سرّ گويى قرآن و معجزه است. مثل اشارات قرآن به نيروى جاذبه «1»؛ مراحل خلقت انسان «2»؛ لقاح ابرها و گياهان «3» و زوجيت عام موجودات «4».