معرفي كتاب درباره اسلام

لطفا چند كتاب به من معرفي كنيد كه بتوانم اسلام را بهتر بشناسم.


بخشي از بهترين منابع اسلام شناختي آثار استاد مطهري است. ما سعى نموده‏ايم ضمن دسته‏بندى آثار شهيد مطهرى از آسان به مشكل آنها را تقديم نماييم.
الف) بخش سيره معصومين و بزرگان ( شامل كتابهاى: 1- داستان راستان، 2- سيرى در سيره نبوى(ص)، 3- سيرى در سيره ائمّه اطهار عليهم السلام، 4- جاذبه و دافعه على‏عليه السلام، 5- حماسه حسينى، 6- سيرى در نهج البلاغه،7- پيامبر امّى)
ب) بخش گفتارها ( شامل كتابهاى 8- ده گفتار، 9- پانزده گفتار، 10- بيست گفتار، 11- حكمت‏ها و اندرزها)
پ) بخش انسان‏شناسى ( شامل كتابهاى 12- ولاءها و ولايت‏ها، 13- امدادهاى غيبى در زندگى بشر، 14- تكامل اجتماعى انسان، 15- نبرد حقّ و باطل، 16- فطرت)
ت) بخش اخلاقى تربيتى ( شامل كتابهاى 17- آزادى معنوى، 18- تعليم و تربيت در اسلام، 19- انسان كامل، 20- عرفان حافظ، 21- فلسفه اخلاق)
ث) بخش زنان (شامل كتابهاى 22- نظام حقوق زن در اسلام، 23- مسأله حجاب، 24- پاسخهاى استاد، 25- اخلاق جنسي)
ج) بخش سياسى اجتماعى (شامل كتابهاى 26- اسلام و نيازهاى زمان، 27- احياى تفكر اسلامى، 28- جهاد، 29- قيام و انقلاب مهدى‏عليه السلام، 30- پيرامون جمهورى اسلامى، 31- پيرامون انقلاب اسلامي)
چ) بخش تاريخ (شامل 32 كتابهاى - نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخير، 33- خدمات متقابل اسلام و ايران، 34- فلسفه تاريخ)
ح) بخش جهان بينى (35- شامل 6 جلد مقدمه‏اى بر جهان بينى اسلامى كه مقام معظم رهبرى (دام ظله) در مورد آنها فرموده‏اند: اعتقاد من اين است كه طلاّب بايد كتابهاى جهان بينى شهيد مطهرى را مباحثه كنند)
خ) بخش اصول عقايد (شامل كتابهاى 36- توحيد، 37- عدل الهى، 38- نبوت، 39- ختم نبوت، 40- خاتميت، 41- امامت و رهبرى، 42- انسان و سرنوشت، 43- معاد، 44- علل گرايش به ماديگري)
د) بخش تفسير (45- شامل دوره 14 جلدى آشنايى با قرآن)
ذ) بخش اقتصاد (شامل كتابهاى 46- مسأله ربا و بانك، 47- مسأله بيمه، 48- نظرى به نظام اقتصادى اسلام)
ر) بخش آشنايى با علوم اسلامى (شامل كليات 49- منطق و فلسفه، 50- فقه و اصول فقه، 51- كلام، عرفان و حكمت عملي)
ز) بخش فلسفه (شامل كتابهاى 52- اصول فلسفه و روش رئاليسم، 53- شرح منظومه، 54- مقالات فلسفى، 55- درسهاى اسفار، 56- مسأله شناخت، 57- نقدى بر ماركسيسم)
جدول ترتيبى مطالعه كتب استاد شهيد مرتضى مطهرى‏
داستانِ راستان - حماسه حسينى‏(3 جلد) - گفتارهاى معنوى‏ - ده گفتار - پانزده گفتار، بيست گفتار - سيره نبوى - سيره ائمه اطهار - جاذبه و دافعه على‏(ع) - ولاءها و ولايت‏ها - خاتميت - ختم نبوت‏ - پيامبر امى - اسلام و مقتضيات زمان (جلد 2 و 1) - امدادهاى غيبى در زندگى بشر - توكل و رضا - گريز از ايمان و گريز از عمل - تكامل اجتماعى‏ انسان‏ - انسان كامل‏ ( جلد 2 و 1) - انسان‏شناسى‏ - تعليم و تربيت‏ در اسلام‏ - عرفان حافظ - حق و باطل - مسأله حجاب - پاسخ‏هاى استاد - نظام حقوق‏ زن در اسلام‏ - اخلاق جنسى در ايران و غرب‏ - نهضت‏هاى اسلامى‏ در صد ساله اخير - پيرامون جمهورى‏ اسلامى - پيرامون انقلاب‏ اسلامى‏ - خدمات متقابل اسلام و ايران‏ - سيرى در نهج البلاغه‏ - جهاد - آشنايى با قرآن (جلد 1) - مسأله شناخت - شناخت در قرآن - فطرت - فلسفه اخلاق - انسان و سرنوشت - عدل الهى - علل گرايش به ماديگرى‏ - آشنايى با علوم اسلامى (جلد 7 - 1) - توحيد - نبوت - معاد - آشنايى با جهان بينى اسلامى (جلد 7 - 1) - قيام و انقلاب مهدى - تاريخ عقايد اقتصادى - نظام اقتصادى اسلام - ربا، بانك، بيمه - نقدى بر ماركسيسم‏ - فلسفه تاريخ‏، (جلد 4 - 1) - مقالات فلسفى‏( جلد 3 - 1) - تعارضات منطقى - اصول فلسفه و روش رئاليسم (جلد 5 - 1) - مختصر شرح‏ منظومه (جلد 2 - 1) - مبسوط شرح‏ منظومه (جلد 4 - 1) - حركت و زمان‏ (جلد 4 - 1) - الهيات شفاء (جلد 2 - 1 )]
مجموعه آثار شهيد مطهري استفاده ببريد که بسيار پسنديده و زيباست. زيرا كتب آن شهيد بدون استثناء مفيد و ارزشمند است و در گسترش و تعميق معارف ديني تان كمك خواهد كرد. علاوه بر آن از «سلسله دروس انديشه هاي بنيادين اسلامي» كه توسط مؤسسه آموزشي - پژوهشي امام خميني انتشار يافته است و از غناي خوبي برخوردار است مي توانيد بهره مند شويد اين مجموعه مركب از كتبي است به نام هاي «معرفت شناسي، انسان شناسي، هستي شناسي، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سياست». در ذيل منابع برخي موضوع ها جهت بهره گيري آروده مي شود که با توجه به سطح تحصيلي و علمي دانشجويان و هم چنين اهدافي که تعقيب مي نمائيد، از ميان اين کتاب ها برخي را انتخاب نماييد:
کتاب هايي در مبحث امامت، نبوت و قيامت:
- آموزش عقايد، محمد تقي مصباح يزدي، سازمان تبليغات اسلامي، شرکت چاپ و نشر بين الملل، درس بيست و يکم به بعد
- معارف قرآن ( 5 و 4) راه و راهنماشناسي، محمد تقي مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
- امامت در پرتو کتاب و سنت، مهدي سماوي، به نشر، مشهد
- پيرامون وحي و رهبري، آيت الله جوادي آملي، الزهرا، قم
- نبوت و امامت، علي الله ورديخاني، شرکت مشهد
- وحي يا شعور مرموز، علامه طباطبايي
- قرآن و آخرين پيامبر، آيت الله مکارم شيرازي، دارالکتب الاسلاميه
- معاد از ديدگاه قرآن، حديث، فلسفه، حسين رباني نقايي، قيام قم
- معادشناسي، علامه تهراني
- معاد در نگاه وحي و فلسفه، محمد باقر شريعتي سبزواري
چند کتاب براي خدا شناسي:
- راه خداشناسي، استاد جعفر سبحاني
- راه شناخت خدا، محمدي ري شهري
- آفريدگار جهان، آيت‏الله مكارم شيرازى
- خدا را چگونه بشناسيم، آيت‏الله مكارم شيرازى
- اصول عقايد، استاد محسن قرائتي
- پيام قرآن، ج 2، آيت الله مکارم شيرازي
- منشور جاويد، ج 2، استاد جعفر سبحاني
- خدا در قرآن، شهيد بهشتي
- توحيد، شهيد دستغيب شيرازي
- نشان از بى‏نشان‏ها، مرحوم حسنعلى اصفهانى، ص 166 153
- تبيين براهين اثبات خدا، آيت الله جوادي آملي، مركز نشر اسراء قم.
مسايل سياسي اسلام:
1- فقه سياسى اسلام ابوالفضل شكورى
2- نظرات سياسى در نهج‏البلاغه محمد حسين مشايخ فريدونى
3- فلسفه سياسى اسلام ابوالفضل عزتى
4- سياسيت در اسلام ابوالفضل عزتى
5- تربيت سياسى در اسلام سيد محمد رادمنش
6- فقه سياسى، ج 1 و 2 عباسعلى عميد زنجانى
7- نظام سياسى اسلام ابوالاعلى مودودى
8- مبانى انديشه سياسى در اسلام عباسعلى عميد زنجانى
9 - سيرى در مبانى انديشه سياسى اسلام اسداللّه‏ بيات
10- مبانى مشروعيت نظام سياسى در اسلام محمد رضا مؤيدى
11- حكومت اسلامى فصلنامه مجلس خبرگان
12- فلسفه سياست آيت‏اللّه‏مصباح يزدى
13- رهبرى در اسلام محمدى رى شهرى
14- دين و دولت على ربانى گلپايگانى
کتاب هاي اخلاقي زير مناسب مي باشند:
- معراج السعاده، ملا احمد نراقي
- خودسازي براي خودشناسي، مصباح يزدي
- اخلاق در قرآن (3 جلد) مصباح يزدي
- تهذيب نفس، ابراهيم اميني
- کتاب هاي استاد محمد شجاعي
- کتاب هاي شهيد آيت الله دستغيب شيرازي
-عرفان
1- آداب الصلوة, امام خمينى
2- چهل حديث, امام خمينى
3- المراقبات, ميرزا جواد ملكى تبريزى
4- اسرار الصلوة, ميرزا جواد ملكى تبريزى
5- رساله لقاءالله, ميرزا جواد ملكى تبريزى
6- رساله لب اللباب, علامه طهرانى
7- رساله سير و سلوك، بحرالعلوم
8- سير و سلوک, يك بانوى ايرانى (مجتهده امين)
9- اسرار عبادات, آيت‏اللّه‏جوادى آملى11- نامه‏ها و برنامه‏ها, حسن زاده آملى
12- در آسمان معرفت , حسن زاده آملى
معرفت نفس
1- سرشت انسان. شيروانى،
2 - دروس معرفت نفس حسن‏زاده آملى، حسن،
3 - مقالات، ، ج 1و2 و 3.شجاعى، محمد،
4 - الميزان، ج 6، ص 163 - 169 طباطبايى، سيدمحمدحسين،
5- انسان در قرآن/ دكتر عبدالله نصري
6- انسان كامل در مكاتب / دكتر عبدالله نصري
7- اخلاق در قرآن / مكارم شيرازي
و نيز تمامي كتابهايي كه در زمينه اخلاق نگاشته شده اند در اين زمينه مفيدند.

شناخت شيعه و سني:
- ويژگي ها و ديدگاه هاي دو مکتب در اسلام، علامه سيد مرتضي عسکري، ترجمه ع.م.سردار نيا (ترجمه کتاب ارزشمند معالم المدرستين از علامه عسکري)
- نقش ائمه(ع) در احياي دين، علامه سيد مرتضي عسکري
- شيعه در اسلام، علامه طباطبايي
- شيعه چه مي گويد، سراج انصاري
- راه يافته (ترجمه کتاب ثم اهتديت از محمد تيجاني سماوي)، ترجمه عباس جلالي يا سيد محمد جواد مهري
- شبهاي پيشاور، سلطان الواعظين شيرازي، دارالکتب الاسلاميه
- شيعه پاسخ مي دهد، رضا حسيني نسب
شناخت پيامبر(ص):
- فروغ ابديت، جعفر سبحاني، دفتر تبليغات اسلامي قم
- محمد(ص) تصوير جمال خدا، حسين بدرالدين، علم تهران
- سيره نبوي، شهيد مرتضي مطهري
- سيره نبوي، مصطفي دلشاد تهراني ، انتشارات وزارت ارشاد
- تاريخ پيامبر اسلام(ص)، محمد ابراهيم آيتي، دانشگاه تهران
شناخت امام علي(ع):
- امام علي(ع) از ولادت تا شهادت، سيد محمد کاظم قزويني، دليل قم
- امام علي(ع) صداي عدالت انساني، جرج جرداق، ترجمه سيد هادي خسروشاهي، خرم قم
- امام علي(ع) نماد حکومت حق، عزيز سيد جاسم، ترجمه موسي دانش، بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي
- شهيد تنها، محمد رضا حسيني مطلق، پارسايان قم
حضرت زهرا(س):
- نهج الحياه (فرهنگ سخنان فاطمه)، محمد دشتي، مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين(ع)
ُ- زندگاني زهرا(س)، محمد باقر مجلسي، ترجمه محمد روحاني علي آبادي، مهام تهران
- فرهنگ فاطميه (الفباي شخصيتي حضرت زهرا(س)) مهدي نيلي پور، مرکز فرهنگي شهيد مدرس اصفهان
- زهرا، برترين بانوي جهان، ايت الله مکارم شيرازي، هدف قم
- جامي از زلال کوثر، محمد تقي مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
شناخت ساير ائمه(ع):
- سيره پيشوايان، مهدي پيشوايي، مؤسسه تحقيقاتي امام صادق(ع) قم
- سيره معصومان، سيد محسن امين، ترجمه علي حجتي کرماني، سروش تهران
- منتهي الامال، شيخ عباس قمي، هجرت قم
- نگاهي به زندگي چهارده معصوم(ع)، محمد محمدي اشتهاردي، ناصر قم
- سيري در سيره ائمه اطهار(ع)، شهيد مطهري، صدرا قم
T

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .