فشار ، وحشت ، سؤال و عذاب قبر

آيا مقصود از شب اول قبر زمانيست كه مرده را در قبر مي گذارند( حال چه روز باشد و چه شب ) و بعد از به خاك سپردن مرده سوال و جواب او توسط حضرات نكير و منكرشروع مي شود يا بعد از غروب آفتاب اين واقعه اتفاق مي افتد .اگر جواب سوال من مورد اول مي باشد پس چرا نماز وحشت كه نوعي رحمت براي مرده به حساب مي آيد بايد اول شب بعد از نماز عشاء خوانده شود در اين صورت چه تاثيري براي مرده دارد چون سوال و جواب او توسط حضرات نكير و منكر به اتمام رسيده لطفاً مرا در اين زمينه راهنمايي كنيد.

PakGraves.jpg

فرضیه تکامل داروین

نظر اسلام درباره نظريه تکامل داروين چيست؟

darvin.jpg
فرق نظريه با فرضيه:
فرضيه، مدلي ذهني را گويند که براي حلّ يک مسأله ارائه مي شود. هر گاه اين فرضيه، اثبات عقلي شد آن را قانون علمي گويند و اگر تأييد تجربي شد، آن را نظريه ي تجربي گويند.

خدا کیست؟!

خدا کيست؟ واجب الوجود يعني چه؟ يعني چه که اسماء الله عين ذات خدا هستند؟ وجود خدا را هم اثبات بفرماييد.

allah.jpg
ـ خدا کيست؟
عمده عامل شك درباره ي خدا يا انكار خدا، يا شكّ درباره ي يگانگي او و دومي بردار نبودن او، و كمال محض بودن او، نداشتن تصوّر درستي از خداست. لذا شخص ابتدا تصوّري نادرست از خدا پيدا مي كند و خدايي توهّمي براي خود مي سازد و آنگاه آن را ردّ مي كند يا درباره اش گرفتار شبهات غير قابل حلّ مي شود.

براهین توحید

يگانگي خدا را اثبات بفرماييد!

tohid.jpg
ـ براهين يگانگي خدا
1ـ صرف الوجود دومي برنمي دارد.

براهین اثبات معاد

بر چه اساس و مبنا و استنادي بايد معاد و زندگي پس از مرگ رو قبول كرد و به اون اعتقاد داشت؟

url_0.jpg
براي اثبات معاد دو راه عمده وجود دارد راه اوّل اين است كه ما ابتدا با دليل عقلي وجود خدا و اصل نبوّت عامّه را اثبات كنيم و آنگاه از راه معجزه و دلايل ديگر اثبات كنيم كه محمد بن عبدالله(ص) ، پيامبر خداست و نيز با اخبار متواتر اثبات كنيم كه قرآن کريم ، از زبان پيامبر (ص) صادر شده است. يا از راه معجزه بودن قرآن کريم ، ثابت نماييم که اين کتاب ، از جانب خداست.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: