آیا انبیاء فقط در خاورمیانه بودند؟

با نگاهي به زندگي پيامبران شناخته شده مي بينيم كه همه آنها در ناحيه خاورميانه (از مصر و تركيه تا ايران و عربستان) مي زيسته اند. با توجه به اينكه قرآن ذكر مي كند كه در تمام اقوام پيامبراني مبعوث شده اند، چرا از آنها در سرزمين هايي مانند چين و آفريقا خبري نيست؟

url.jpg
1ـ تاريخ گمشده

اطلاع اموات از زندگان

انسانهايي که از اين دنيا مي روند تا چه حد از اعمال ما آگاهند؟ ميزان آگاهي آنها به چه عواملي وابسته است؟ آگاهي آنها از چه طرفي است؟ آگاهي شان از چه زماني آغاز مي شود؟ از چه نوع اعمال ما آگاهند؟ آيا از زمان مرگ افراد مطلعند؟ چه زمانهايي از شبانه روز و هفته بهتر است براي آنها فاتحه بفرستيم و چه زمانهايي از شبانه روز و هفته اين امر منع شده است؟ آيا آنها مي فهمند فاتحه از جانب چه شخصي به آنها هديه شده است؟

طبق روايات اهل بيت (ع) اموات از دنيا و اهل آن اطّلاع دارند ؛ لکن به نظر مي رسد که عموميت اين مطلب را نمي توان از روايات استنباط نمود. همچنين از روايات استفاده مي شود که اموات به صورت گزينشي از اعمال اهل دنيا با خبر مي شوند ؛ يعني تنها از برخي امور خبردار مي شوند. براي مثال به افراد مومن ، چيزهايي را نشان مي دهند که باعث خشنودي آنها مي شود و به افراد غير مومن اموري مي نمايانند که آنها را معذّب مي کند. همچنين از برخي روايات استفاده مي شود که اموات براي اهل دنيا دعا مي كنند و دعاي آنها در حالات ظاهري و باطني اهل دنيا تأثير دارد. همچنين آنها از آشنايان خود انتظار دعا و خيرات دارند.

یگانگی خداوند

لطفا يگانگى خداوند را براى من اثبات كنيد؛ وجود خداوند براى من مسلّم است؟

ahad.jpg
اثبات يگانگى خدا:
در باب اثبات يگانگى خداوند، دلايل گوناگونى ذكر شده است كه در اين اختصار نمى توان همه آنها را شمارش و تبيين كرد؛ از اين رو تنها به تحليل و تشريح يك دليل بسنده مى كنيم. فهم اين برهان، نيازمند توجّه به دو مقدمه است:

خالق خدا

مگر نمى گويند كه هر چيزى آفريدگارى دارد، پس خالق خدا كيست؟

ابتدا بايد ديد اين گفته كه: «هر چيز و هر كسى خالق و علت پديد آورنده اى دارد»، قاعده اى، بدون ملاك است يا با ملاك؟ از سوى ديگر آيا خداوند متعال اين ملاك را دارد تا شامل اين قاعده گردد يا خير؟

برهان صدّيقين

«برهان صدّيقين» در شناخت خدا به چه معنا است؟

صدّيق، مبالغه صادق است و آن، كسى است كه در اقوال، افعال، نيت ها و عهدهايش با خدا و خلق او ملازم صدق است.[1] اين برهان را اولين بار شيخ الرئيس ابوعلى سينا، در نمط چهارم از كتاب اشارات، مطرح كرد و آن را «برهان صديقين» ناميد. از بيانات وى در ذيل اين برهان معلوم مى شود كه جرقه هاى نخستين چنين برهانى را آيات نورانى قرآن، در ذهن و انديشه او روشن كرده است.[2]
محقق طوسى، شارح بزرگ سخنان و آراى ابن سينا، دليل اين نام گذارى را چنين گزارش مى كند: «از آنجا كه روش قوم از [ الهيون ]راست ترين از دو راه [ طبيعيون و متكلمان] بود، اين قوم را صدّيقين نام نهاده [ است] ».[3]

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: