جهان بی نهایت یا محدود!

آيا عالم جسمي محدوداست؟

Universe.jpg
محدود در اصل به معنی حدّ داشتن است؛ و حدّ در علوم فلسفی به معنی ماهیّت است؛لذا نامحدود در اصطلاح فلسفه، یعنی بدون ماهیّت. امّا در میان غیر فلاسفه، واژه ی محدود به معنی دارای طول و عرض و عمق و زمان مشخّص بودن است؛ که به احتمال زیاد، منظور شما بزرگوار هم همین معناست. لذا بر همین مبنا مطالبی تقدیم حضور می شود. البته به جای واژه ی محدود و نامحدود، از واژه ی بی نهایت و دارای نهایت استفاده می کنیم که درستتر است.

مخلوقات فضایی و انسانهای قبل از آدم

آيا روايتي و يا حديثي در مورد وجود موجوداتي به غير از ما در عالم( موجودات فرازميني و فضايي) داريم؟

090916-spacecom-rocky-10a.h2.jpg
در جوامع روايي شيعه ، روايات متعدّدي درباره ي موجودات غير زميني يا موجودات زميني ناشناخته يا تقريباً ناشناخته براي بشر امروزي وجود دارد كه در يك تقسيم ابتدايي مي توان آنها را به چند دسته تقسيم نمود كه عبارتند از:
برخي از اين روايات ناظر به ملائك آسماني و ملائكة الارض می باشند كه به خاطر مسلّم بودن وجود آنها از نظر دين اسلام و متديّنين به دين اسلام از ذكر روايات آنها اجتناب مي شود.

فشار ، وحشت ، سؤال و عذاب قبر

آيا مقصود از شب اول قبر زمانيست كه مرده را در قبر مي گذارند( حال چه روز باشد و چه شب ) و بعد از به خاك سپردن مرده سوال و جواب او توسط حضرات نكير و منكرشروع مي شود يا بعد از غروب آفتاب اين واقعه اتفاق مي افتد .اگر جواب سوال من مورد اول مي باشد پس چرا نماز وحشت كه نوعي رحمت براي مرده به حساب مي آيد بايد اول شب بعد از نماز عشاء خوانده شود در اين صورت چه تاثيري براي مرده دارد چون سوال و جواب او توسط حضرات نكير و منكر به اتمام رسيده لطفاً مرا در اين زمينه راهنمايي كنيد.

PakGraves.jpg

فرضیه تکامل داروین

نظر اسلام درباره نظريه تکامل داروين چيست؟

darvin.jpg
فرق نظريه با فرضيه:
فرضيه، مدلي ذهني را گويند که براي حلّ يک مسأله ارائه مي شود. هر گاه اين فرضيه، اثبات عقلي شد آن را قانون علمي گويند و اگر تأييد تجربي شد، آن را نظريه ي تجربي گويند.

خدا کیست؟!

خدا کيست؟ واجب الوجود يعني چه؟ يعني چه که اسماء الله عين ذات خدا هستند؟ وجود خدا را هم اثبات بفرماييد.

allah.jpg
ـ خدا کيست؟
عمده عامل شك درباره ي خدا يا انكار خدا، يا شكّ درباره ي يگانگي او و دومي بردار نبودن او، و كمال محض بودن او، نداشتن تصوّر درستي از خداست. لذا شخص ابتدا تصوّري نادرست از خدا پيدا مي كند و خدايي توهّمي براي خود مي سازد و آنگاه آن را ردّ مي كند يا درباره اش گرفتار شبهات غير قابل حلّ مي شود.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: