خدا کیست؟!

خدا کيست؟ واجب الوجود يعني چه؟ يعني چه که اسماء الله عين ذات خدا هستند؟ وجود خدا را هم اثبات بفرماييد.

allah.jpg
ـ خدا کيست؟
عمده عامل شك درباره ي خدا يا انكار خدا، يا شكّ درباره ي يگانگي او و دومي بردار نبودن او، و كمال محض بودن او، نداشتن تصوّر درستي از خداست. لذا شخص ابتدا تصوّري نادرست از خدا پيدا مي كند و خدايي توهّمي براي خود مي سازد و آنگاه آن را ردّ مي كند يا درباره اش گرفتار شبهات غير قابل حلّ مي شود.

براهین توحید

يگانگي خدا را اثبات بفرماييد!

tohid.jpg
ـ براهين يگانگي خدا
1ـ صرف الوجود دومي برنمي دارد.

براهین اثبات معاد

بر چه اساس و مبنا و استنادي بايد معاد و زندگي پس از مرگ رو قبول كرد و به اون اعتقاد داشت؟

url_0.jpg
براي اثبات معاد دو راه عمده وجود دارد راه اوّل اين است كه ما ابتدا با دليل عقلي وجود خدا و اصل نبوّت عامّه را اثبات كنيم و آنگاه از راه معجزه و دلايل ديگر اثبات كنيم كه محمد بن عبدالله(ص) ، پيامبر خداست و نيز با اخبار متواتر اثبات كنيم كه قرآن کريم ، از زبان پيامبر (ص) صادر شده است. يا از راه معجزه بودن قرآن کريم ، ثابت نماييم که اين کتاب ، از جانب خداست.

آیا انبیاء فقط در خاورمیانه بودند؟

با نگاهي به زندگي پيامبران شناخته شده مي بينيم كه همه آنها در ناحيه خاورميانه (از مصر و تركيه تا ايران و عربستان) مي زيسته اند. با توجه به اينكه قرآن ذكر مي كند كه در تمام اقوام پيامبراني مبعوث شده اند، چرا از آنها در سرزمين هايي مانند چين و آفريقا خبري نيست؟

url.jpg
1ـ تاريخ گمشده

اطلاع اموات از زندگان

انسانهايي که از اين دنيا مي روند تا چه حد از اعمال ما آگاهند؟ ميزان آگاهي آنها به چه عواملي وابسته است؟ آگاهي آنها از چه طرفي است؟ آگاهي شان از چه زماني آغاز مي شود؟ از چه نوع اعمال ما آگاهند؟ آيا از زمان مرگ افراد مطلعند؟ چه زمانهايي از شبانه روز و هفته بهتر است براي آنها فاتحه بفرستيم و چه زمانهايي از شبانه روز و هفته اين امر منع شده است؟ آيا آنها مي فهمند فاتحه از جانب چه شخصي به آنها هديه شده است؟

طبق روايات اهل بيت (ع) اموات از دنيا و اهل آن اطّلاع دارند ؛ لکن به نظر مي رسد که عموميت اين مطلب را نمي توان از روايات استنباط نمود. همچنين از روايات استفاده مي شود که اموات به صورت گزينشي از اعمال اهل دنيا با خبر مي شوند ؛ يعني تنها از برخي امور خبردار مي شوند. براي مثال به افراد مومن ، چيزهايي را نشان مي دهند که باعث خشنودي آنها مي شود و به افراد غير مومن اموري مي نمايانند که آنها را معذّب مي کند. همچنين از برخي روايات استفاده مي شود که اموات براي اهل دنيا دعا مي كنند و دعاي آنها در حالات ظاهري و باطني اهل دنيا تأثير دارد. همچنين آنها از آشنايان خود انتظار دعا و خيرات دارند.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: