شیطان

به زنجیر کشیده شدن شیطان در ماه رمضان

گفته مى شود كه در ماه رمضان، شيطان به زنجير كشيده مى شود، پس دليل گناهان ما در اين ماه چيست؟ اصولاً چرا خداوند به شيطان مهلت داده ما را به گناه بكشاند تا مجبور باشيم با اين همه سختى، خود را از شرّ او رهايى بخشيم؟

Sheytan-Zanjir-Ramazan.jpgاين سؤال، پرسشى بنيادين است كه براى هر انديشمند مسلمان رخ مى نمايد و پاسخ به آن در گرو كاويدن جنبه هاى مختلف آن است. در اين پرسش سه طرف ـ خداوند، انسان و شيطان ـ قرار دارد كه به طور مختصر به بررسى آنها مى پردازيم:
1. هدف خداوند از آفرينش انسان، رساندن او به كمال است.

رمضان و شیطان‌

گفته مى‌شود كه در ماه رمضان، شیطان به زنجیر كشیده مى‌شود، پس دلیل گناهان ما در این ماه چیست؟ اصولًا چرا خداوند به شیطان مهلت داده ما را به گناه بكشاند تا مجبور باشیم با این همه سختى، خود را از شرّ او رهایى بخشیم؟

این سؤال، پرسشى بنیادین است كه براى هر اندیشمند مسلمان رخ مى‌نماید و پاسخ به آن در گرو كاویدن جنبه‌هاى مختلف آن است. در این پرسش سه طرف- خداوند، انسان و شیطان- قرار دارد كه به طور مختصر به بررسى آنها مى‌پردازیم:
1. هدف خداوند از آفرینش انسان، رساندن او به كمال است.
2. تبلور كمال انسان، در شناخت خداوند است و معرفت، در گرو عبادت او است.
خداوند خود مى‌فرماید: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیعْبُدُونِ»[1]؛ «جن و انس را تنها براى عبادت خود آفریدم»؛ زیرا با عبادت و شناخت او، كمال انسان تحقق مى‌یابد.

تسلط شيطان

آيا اين درست است كه هنگامي كه انسان بر اثر انجام گناهان زياد، شيطاني در روح او رخنه پيدا مي كند و اراده را از او مي گيرد و او را وادار به كارهاي زشت مي كند و ديگر نمي تواند خود را اصلاح كند و فكر او را تسخير مي كند؟ اگر درست است چاره چيست؟ و موضوع جن گيري آيا راه چاره است؟

در ابتدا بايد خاطر نشان کرد که انسان موجودي است مختار، موجودي که با کمک عقل و توان خدادادي خود مي تواند آينده وسعادت يا شقاوت خويش را رقم زند، او موجودي است منحصر به فرد به طوري که در وي هم خوي الهي فرشته شدن هست و هم خوي حيواني و شيطان شدن. اما انتخاب هر کدام بر عهده اوست و و اوست که گزينش خويش آينده خود را مي سازد.

عدم سجده شیطلن بر ادم

اگر شيطان هم به انسان سجده مي كرد و آدم و هوا را گمراه نمي كرد آيا باز هم اين دنيا وجود مي داشت؟آيا باز هم آدم و هوا به اين دنيا فرستاده مي شدند؟ دركل آيا اين خواست خدا نبوده كه شيطان نافرماني كند؟

وقايع عالم هستی بر حسب ضرورت شكل می گیرد نه بر اساس امکان . بدین معنا که اگر چیزی بخواهد موجود شود تا به حد وجوب نرسد موجود نخواهد شد نه اینکه باری به هر جهت موجود شود چنانچه فلاسفه می گویند " الشی ما لم یجب لم یوجد".بنابراین عدم سجده شیطان بر ادم از باب خباثت شیصان یک امر ضروری بوده است نه اینکه باری به هر جهت سجده نکرده باشد . واگر به فرض محال عالم هزار مرتبه دیگر هم تکرار شود عدم سجده شیطان امری لابدی است زیرا از خباثت شیطان چیزی جز این متوقع نیست.

زاد و ولد شیطان

ايا شيطان همزادي داشته مثلا زني يا همسري اگه نداشته پس چگونه هست كه ميگه جن ها طايفه ي شيطان هستند