دين و آزادي

آزادي عقيده

اگر شخص چه از پدر و مادر مسلمان و چه از غير مسلمان, آزادانه راه نجات را انتخاب و به ديگران هم نشان دهد, آيا اشخاص مخاطب; يعني کساني که پيغام انجيل را مي شنوند، خود نمي تواند انديشه و تجربه کنند که راه جديد درست است و يا نه؟

Azadi01.jpg
از ديدگاه اسلام به مقتضاي آيه اول و آيات ديگر، آزادي عقيده پذيرفته است ليکن هم براساس براهين عقلي و هم به مقتضاي آيه 85 سوره آل عمران و آيات ديگر به اين آزادي توأم با مسؤوليت است و پيامدهاي آن گريبانگير افراد است.

تغيير دين پس از بلوغ عقلی

بنده خودم كه دينم را انتخاب نكردم بلكه والدينم بر اين دين بودند، حال كه خودم قدرت درك پيدا كردم، چرا نتوانم دينم را تغيير دهم؟ چرا به نام ارتداد بايد مستحق مرگ باشم؟ جواب شما چيست؟

Din05.jpg
خداوند متعال می فرماید: « لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ لاَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ : در دين ، اكراهى نيست. بطور قطع راه درست از راه انحرافى ، روشن شده است. بنا بر اين، كسى كه به طاغوت كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره ی محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيست. و خداوند، شنوا و داناست.» (البقرة:256)

برده‏ داري در اسلام‏ - روم، آيه 28

لطفا در مورد برده داري در اسلام و آيه 28 سوره روم توضيح دهيد.


اسلام تمام افراد بشر را از يك پدر و مادر مى‏داند و هيچ امتيازى براى رنگ، ثروت، مقام، قبيله، نژاد و... قائل نمى‏شود. اسلام تنها امتياز را تقوا مى‏شمرد و گرامى‏ترين مردمان را، پرهيزگارترين آنان مى‏داند. (حجرات:14) اسلام، مردم را مانند دانه‏هاى شانه با هم برابر مى‏داند؛ چنان كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرمود:«الناس كلهم سواء كاسنان المشط»«مردم مانند دانه‏هاى شانه برابرند»(صدوق ، من لايحضره الفقيه، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1413 ه. ق ، ج 4، ص 379. ) در نگاه اسلام، نابودى ملت‏ها و اقوام مختلف، ناشى از عدم مساوات آنان در برابر قانون حق و اجرا نشدن آن در سطح جامعه است.

ازاذی عقیده و ارتداد

با وجود درخواست قرآن كريم از مسلمانان براي تحقيق در مورد دين خود چرا حكم ارتداد هم قرار داده شد؟(اين دو حكم در تضاد كامل قرار دارند)

پاسخ اجمالي به فتواي بسياري از فقها حکم مرتد مربوط به کساني است که با علم به حقانيت اسلام و تعمد در مخالفت ، ترک اسلام مي کنند . پاسخ تفصيلي در قلمرو حقوق و آزادى‏هاى مذهبى، مسأله ارتداد، از مهم‏ترين و حساس‏ترين موضوعات شمرده مى‏شود. ارتداد چيست؟ «ارتداد» كه از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناى بازگشت است. در فرهنگ دينى، بازگشت به كفر ارتداد و ردّه ناميده مى‏شود، راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، ص 192و193. البته مسأله ارتداد و احكام جزايى مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد.

برده‏ داري در اسلام و برابري انسان‏ها

اسلام تمامی انسان ها را با یکدیگر برابر و برادر می داند اگر این طور است پس چرا پیامبر و دیگر ائمه و مسلمانان دارای غلام و کنیز بودند چرا اینان حقی بر زندگی خود نداشتند؟

ابتداء نگاه اسلام به بردگي را مرور مي کنيم و سپس به رابطه آن با پيامبر(ص) و امامان مي پردازيم:

اسلام تمام افراد بشر را از يك پدر و مادر مى‏داند و هيچ امتيازى براى رنگ، ثروت، مقام، قبيله، نژاد و... قائل نمى‏شود. اسلام تنها امتياز را تقوا مى‏شمرد و گرامى‏ترين مردمان را، پرهيزگارترين آنان مى‏داند.حجرات (49)، آيه 14. اسلام، مردم را مانند دانه‏هاى شانه با هم برابر مى‏داند؛ چنان كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرمود: «الناس كلهم سواء كاسنان المشط»؛ «مردم مانند دانه‏هاى شانه برابرند».صدوق، من لايحضره الفقيه، (قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1413 ه.