ضرورت نبوت

ضرورت بعثت انبيا

انسان چه نيازى به پيامبران دارد و چه ضرورتى موجب بعثت انبيا شده است؟

مى‏توان با دو ديدگاه، ضرورت نبوت را اثبات كرد:
ديدگاه اول: با سه مقدمه مى‏توان ضرورت نبوت را اثبات كرد:
1. انسان براى اين آفريده شده كه با عبادت و اطاعت خداى متعال، شايستگى دريافت رحمت‏هايى را پيدا كند كه ويژه انسان‏هاى كامل است. اما از آنجا كه اين كمال و سعادتِ والا، جز از راه انجام دادن افعال اختيارى، حاصل نمى‏شود، مسير زندگى بشر دو راهه و دو سويه قرار داده شده است، تا زمينه گزينش براى وى فراهم شود.

نياز خدا به بعثت پيامبران‏

آيا خداوند نيازمند است؟ اگر نيست- كه بايد چنين باشد زيرا باصفت غنى بودن خدا تضاد دارد- پس چرا در جهت افاضه فيض خود به انسان‏ها، نيازمند پيامبران است؟

فلسفه نبوت

فلسفه آمدن پيامبران از ديدگاه امام علي (ع) چيست؟

حضرت امير در باب فلسفه آمدن پيغمبران مي‎فرمايد: «فَبَعَثَ فيهِمْ رُسُلَهُ و واتَرَ اِلَيهِمْ اَنبياءَهُ لِيَستَادوهُمْ ميثاقَ فِطرَتِه» [پيامبران را پشت سر هم فرستاد تا آن پيماني را كه در فطرت مردم از آنها گرفته از ايشان بخواهند] (خيلي تعبير عجيبي است!) يعني آنها را بر جاده فطرت و طبيعتشان بيندازند، موانع فطرتشان را برطرف كنند «وَ يُذَكِروُهُم مَنسِيَ نِعمَتِه» نعمتهايي كه به آنها داده و فراموش كرده‎اند به يادشان بياورند، بشناسانند به آنها كه تو چه هستي و چه نعمتهايي به تو داده‎ام؛ اين نعمتهايي كه تو خودت را در خدمت او قرار مي‎دهي، او در خدمت تو باشد.

نیاز خدا به جانشين

چرا خداوند نياز به جانشين دارد؟

الف: جانشين خداوند به خاطر عجز خداوند و نياز او نيست بلکه به خاطر فضيلت و کرامت بخشيدن به انسانيت است.


ب: نظام آفرينش بر اساس واسطه هاست و به همين جهت است که فرشتگان مدبرات جهان هستند و خداوند شفا را در عسل قرار داده و اطاعت و قرب به خودش را اطاعت از رسول مي داند لذا منظور از خليفه خدا شدن، پيامبران و اولياي الهي مي تواند اين باشد که مردم با اطاعت از آنها به اطاعت از خدا راه مي يابند و يا منظور از خليفه خدا کسي است که استعداد تجلي صفات جمال و جلال الهي را دارا مي باشد که منظور مقام آدميت به طور عمومي است.

انبيا(ع) و خاورميانه

چرا پيامبران الهي عموما در منطقه خاورميانه مبعوث شده اند؟


به حکم عقل بر خدای حکیم ضروری است که هدایت را در اختیار همگان قرار دهد ؛ لذا عقل می گوید: یقیناً خدا برای همه ی اقوام ، هدایت کننده ای فرستاده است ؛ اگر چه ما امروز از نام و نشان آن هدایت کنندگان اطّلاع نداشته باشیم . بر این مبنا خداوند متعال فرمود: « إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشيراً وَ نَذيراً وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فيها نَذير ــــــ ما تو را به حق، بشارتگر و هشدار دهنده فرستاديم، و هيچ امّتى نبوده مگر اين كه در ميان آنها هشدار دهنده‏اى گذشته است.» (فاطر:24) و فرمود: « ... إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ــــــ جز این نیست که تو فقط بيم دهنده‏اى!